«Μπαίνοντας...»
October 23, 2020

«Μπαίνοντας...»
Σημασία δεν έχει η κλειστή πόρτα, αλλά η απουσία της ικανότητας να εισέλθεις...


«Entering ...»
What matters is not the closed door, but the impossibility of the ability to enter ...


«Вход ...» Важна не закрытая дверь, а незнание, как войти


«Entrando...»
O que importa não é a porta fechada, mas a falta de conhecimento de como entrar


 

Powered by MXcom.gr