Χωρίς εμένα...
February 22, 2014

και ….


Ούτε το φως.


Ούτε  το σκότος.


Ούτε η δύναμη του ανέμου.


….και το μικρότερο φύλλο από το δέντρο δεν σαλεύτηκε,


τίποτα δεν άλλαξε.


Γαλήνη


Υπάρχω…. και μετά 


 


Ψυχοσάββατο

Powered by MXcom.gr