Κύριος ποιμαίνει με, καὶ οὐδέν με ὑστερήσει.
Powered by MXcom.gr